Valimiste valvurite autahvel: kes rikkusid valimistava ja kes käitusid eeskujulikult (6)

Video
Valimiste valvurid
22.05.2014 7:30

Valimistsükli suhtelist rahulikkust näitab fakt, et tavapäraste iganädalaste "autahvlite" asemel panid viimase kuu jooksul toimuval silma peal hoidnud valimiste valvurid kokku vaid ühe edetabeli. Erinevalt eelmistest kordadest loetlesid valvuritena tegutsenud Urmo Kübar, Margo Loor, Toomas Mattson, Anna Karolin, Ülle Madise ja Sergei Metlev lisaks silmapaistvamatele valimistava rikkumistele üles ka valimistsükli positiivsed jooned. Järjestus ja kommentaarid on läbilõige valvurite seisukohtadest ega peegelda tingimata kõigi ühist arvamust.

Hea valimistavaga lähevad vastuollu:

3. Avaliku võimu vahendite kasutamine Keskerakonna poolt.
Hea valimistava ütleb, et avalikku võimu ei kuritarvitata. Sellegipoolest ei suutnud Keskerakond hoiduda kiusatusest sättida just valimiste ajaks kampaaniaid, mis kiidavad elu Tallinnas, ja munitsipaalpoe avamist, rääkimata pealinna meediakanalites oponentide pihta turmtule andmisest. "Sügiseste kohalike valimistega võrreldes on seekordne valimiskampaania muidugi lapsemäng," kommenteeris Urmo Kübar, "samas ei pea ilmtingimata võrdlema kõige madalama võimaliku näitajaga."

2. E-valimiste õõnestamise kampaania.
Valimised on riigi ja kodaniku vahelise usalduse ja suhte väga oluline element. Rünnates poliitilistel motiividel paar päeva enne e-hääletuse algust üht valimiste osa, püütakse murendada ka kodaniku-riigi usaldussuhet, mis on ohtlik. Kui motiiviks oleks tegelikkuses valimisturvalisuse parandamine, oleks tulemused esitatud pärast uurimistöö lõppu (ja granti info ütleb, et selle uurimistöö eeldatav lõpp on augustis 2014) vastavas teaduslikus raportis, mida siis omakorda oleks võimalik teadlastel, IT-spetsialistidel ja teistel kommenteerida, metoodikat kontrollida jne. Ühe valimiste elemendi (partei)politiseerimine läheb, kasutades selleks hirmutamistaktikat, selgesse vastuollu hea valimistavaga.

1. Lihtsatele vastandustele rõhuvad ja sisuvaesed meediakampaaniad.
Hea valimistava ütleb, et valimiskampaania keskendub sisulistele küsimustele ja hoidutakse hirmutamisest. "Mulle kui valijale ei meeldi, kui pakutakse primitiivseid skeeme ja tehakse konkurendi kallal kirvetööd selle asemel, et näidata, millistel sisulistel põhjustel peaks reklaami tellija poolt hääletama," arvas Toomas Mattson. "Meediakampaania peaks panema sõnumile mõtlema, mitte lihtsalt labidaga pähe andma - kas tõesti pole võimalik välja mõelda midagi teravmeelset, elegantset ja klišeevaba?"

IRL-i ja Reformi reklaamid võtsid otseselt rünnaku alla Edgar Savisaare isiku. "Selline eestivastasus on muidugi taunimist väärt, aga palun siis asjalikult ja argumenteeritult, mitte ajalehe esikaane peal," kommenteeris Ülle Madise. "Labasuseni lihtsustatud plakatid panevad "debati" keerlema selle ümber, kes poliitikutest on suurem oht Eesti Vabariigile ja kes on valmis isamaa eest tulle hüppama. See muudab kogu valimisdiskussiooni äärmiselt lihtsustatuks ja viib tähelepanu reaalsetelt probleemidelt ja olulistelt teemadelt, asendades neid sümbolitega ja loosungitega," lisas Sergei Metlev.

"Eesmärk ei pühenda alati abinõu. Negatiivne kampaania tõmbab negatiivset tähelepanu peamiselt selle tegijale ning rumalad kampaaniad loovad juurde pettunud ja heitunud valijaid," kirjeldas Anna Karolin. "Lisaks kulus tulemusena väärtuslikku debatiaega programmi seletamise asemel reklaamide õigustamisele."

Lihtsatest vastandustest ja negatiivsusest polnud paremad mitmed primitiivsed lööklauselised või ühesõnalised reklaamplatid. Eraldi kivi läheb siinkohal end muidu erakondade mahhinatsioonidele oponeeriva Indrek Tarandi kapsaaeda. "Üsna varakult näitasid küsitlused, et suur hulk rahvast jätkuvalt toetab Tarandit, seega on tema poolt tehtul-öeldul kõrgendatud tähelepanu. Kandidaat otsustas kasutada seda tähelepanu kampaaniaks, mille sõnumid olid "A-energiaklassi kandidaat", "nutikandidaat nutivalijale" ja "mina olen Tarand, Indrek Tarand"", kommenteeris Margo Loor. "Osa tema kampaaniast oli ka sisuline, mistõttu ei vääri see ainult kriitikat, aga rahva lemmikkandidaadina oleks ta saanud teha ära palju enam, olemaks teistele eeskujuks ja harimaks valijat Euroopa Parlamenti küsimustes, kuid seda vastutust ta siiski välja ei kandnud."

Veel tõid valvurid välja:
- Mitmete kandidaatide vähest ettevalmistust peegeldavad esitused debattidel, samuti teemat mittevaldavate inimeste saatmine teemadiskussioonidele. Eriti paistsid sellega silma Rohelised ja Iseseisvuspartei. Esimeste kandidaat Imbi Paju ütles näiteks majandusdebatil välja, et majandusküsimused käivad tal üle jõu.
- Jätkuv sage Eesti-kesksus ja kaudne ettevalmistus kohalikeks valimisteks. Erakondade valimisplatvormid sisaldasid palju tavapäraste programmiliste seisukohtade taasesitamist ja neist ei paistnud otseselt välja Euroopa Liidu visiooni.
- Püüd muuta Euroopa Liiduga seonduv hetkekonjunktuurist ning ajaloolistest hirmudest ja kogemustest lähtudes vaid ühtlaseks julgeolekuloosungi lehvitamiseks. See võimaldab mugavalt vältida teisi teemasid, mille seletamine on palju keerulisem
- Liba-meilikontode loomine ning neilt justkui erakonna enda nimelt kirjade saatmine, mis sedasama erakonda tegelikult halvustavad.
- Hämav käitumine seoses välireklaamide keeluga. Kui näiteks Indrek Tarand vastab ajakirjaniku küsimusele, kas tema suure kandidaadinumbriga auto ei riku mitte välireklaami keeldu, et tema ei tea, mis number ta autoaknale kleebitud on, ning valimistega pole sel mingit pistmist, on see lihtsalt arusaamatult ebaväärikas käitumine. Ehkki selle kohta pole heas valimistavas eraldi punkti, peaks seaduste järgimine enesestmõistetavalt kuuluma igasuguste heade tavade hulka, eriti inimeste puhul, kes pürgib rahva esindajateks.

Hea valimistava osas on eeskujuks:

3. Silver Meikari läbipaistev valimiskampaania.
Hea valimistava esimene punkt ütleb, et valimiskampaaniate rahastamine on läbipaistev ning kõik kampaaniaga seotud kulud avalikustatakse pärast valimisi. Üksikkandidaat Silver Meikar on astunud siin veel sammu kaugemale ning hoiab oma blogi vahendusel avalikkust juba kampaania käigus kursis nii toetajate nimede kui ka kampaaniakuludega, avaldades vastavaid kontoväljavõtteid. "Kindlasti ongi üksikkandidaadil seda teha mõnevõrra lihtsam kui suurel erakonnal, ent kiitust ja esiletõstmist väärib see igal juhul," tunnustas Urmo Kübar.

2. Otsekontaktide otsimine valijatega.
Hea valimistava ütleb, et valimisreklaamile tuleks eelistada kohtumisi valijatega, väitlusi, artikleid ja vestlussaateid. Kui valimisreklaam on enamasti loosunglik, pealiskaudne ja ühepoolne, siis nimetatud kampaaniakanalid ja ka sotsiaalmeedia võimaldavad saada kandidaadi plaanidest sisukamat ülevaadet ning enamikul juhtudel ka juurde küsida, vastu vaielda, omapoolseid mõtteid ja argumente esitada. Seetõttu tuleb kiita kandidaate, kes julgelt inimeste ette on astunud - maikuus toimuvad valimised on mõistagi ka ilma poolest selleks soodsamad kui märtsis või oktoobris peetavad Riigikogu ja kohalikud valimised. Vist värvikaim näide on siinkohal taas Meikar oma "Bussi riotiga", ent selles osas väärivad kiitust veel väga mitmed kandidaadid. "Otsene ja inimlik suhtlemine valijaga on oluline demokraatia tervisele, et inimesed tunnetaksid sidet nendega, kellele nad võimu delegeerivad," kommenteeris Sergei Metlev.

1. Rohked sisule panustavad meediaplatvormid.
Kui erakondade-poolne kampaania on vaiksem ja vähem silmapaistev kui Riigikogu ja kohalikel valimistel, siis meediakanalid on sel korral pigem eelmisi ületanud, väärides kiitust ajakirjanike tugeva ettevalmistusega. Erakondade nn enda teemade kehtestamise katsete taustal on toodud esile Euroopa Liidu probleeme laiemalt. Esile tasub tõsta ERR-i, Väitlusseltsi ning Balti filmi- ja meediakooli koostöös valminud intervjuusid kõigi kandidaatidega, samuti Postimehe sarja "8 küsimust kandidaadile", aga ka rohkeid muid debatte.

"On äärmiselt tervitatav, et valimisstuudios antakse igaühele aega pikemalt rääkida, mis soodustab argumenteerimist, mitte lihtsalt heliklippide esitamist," märkis Margo Loor. "Sama kehtib Vikerraadio valimisdebattide kohta, mistõttu kiitus eelkõige saatejuhtide Rain Kooli ja Neeme Raua väga heale ettevalmistusele. Postimehe lähenemine, kus kõigepealt avalikustati EL-i tulevikustsenaariumid ja ehitati siis nende pinnalt üles kandidaate tutvustavad kirjalikud intervjuud, on samuti igati positiivne. Soovitusena edaspidiseks jääb kindlasti õhku soodustada veelgi rohkem debatti. Praegu on just seda kandidaat kandidaadi vastu väitluse osa suuresti ära tapetud, ja see teeb saated-artiklid kohati natuke igavamaks."

Veel tõid valvurid välja:
- Vaatamata mitmetele vastupidistele näidetele Euroopa teemade kasvav eristamine Eesti-sisestest.
- Arenev argumentatsioonikultuur. Sellisel tasemel rahulikku, argumenteeritud arutelu ei ole valimiskampaanias varem nii rohkelt kuulnud. Kiitus neile kandidaatidele, kes on õppinud esitama struktureeritud, tõestatud seisukohti ja vastuseid.
- See ei käi otseselt valimistava alla, kuid naispoliitikute tugev esiletõus.

Valimiste valvurid on vabaühenduste liidu EMSL poolt kokku kutsutud erinevate valdkondade eksperdid, kes hoiavad vabatahtlikena silma peal, et esinduskogudesse kandideerijad peaksid kinni heast valimistavast, viiksid läbi ausaid ning sisukaid kampaaniaid. Hea valimistava: http://www.ngo.ee/heavalimistava.

 

Toimetas
Tiiu Laks

Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}

Teade toimetusele edastatud

Sellelt Ip-aadressilt on ligipääs piiratud

Samal teemal

Kommentaare veel ei ole. Ole esimene!

Vasta kommentaarile

+{{childComment.ReplyToName}}:
Vasta kommentaarile
Vasta

Laadi juurde ({{take2}})
Nime väli peab olema täidetud
Mitte rohkem kui 50 tähemärki
Kommentaari väli ei saa olla tühi
Mitte rohkem kui 1024 tähemärki
{{error}}
Lisa uus kommentaar
 • foto
  Kuidas võitleksid kandidaadid noorte tööpuuduse probleemiga
  2014

  Valimiste valvurid palusid erinevatel vabaühendustel sõnastada kandidaatidele ühe oma valdkonnas olulise küsimuse. Palusime sellele vastata ühel partei poolt valitud kandidaadil igast erakonnast ning üksikkandidaatidel. Seatud tähtajaks laekunud vastuseid palusime kommenteerida nii küsinud vabaühendusel kui Eesti Väitlusseltsil.

 • foto
  Millised peaksid kandidaatide arvates olema EL-i ja NATO suhted
  2014

  Valimiste valvurid palusid erinevatel vabaühendustel sõnastada kandidaatidele ühe oma valdkonnas olulise küsimuse. Palusime sellele vastata ühel partei poolt valitud kandidaadil igast erakonnast ning üksikkandidaatidel. Seatud tähtajaks laekunud vastuseid palusime kommenteerida nii küsinud vabaühendusel kui Eesti Väitlusseltsil.

 • foto
  Mis juhtub EL-i põllumajanduspoliitikaga pärast 2020. aastat?
  2014

  Valimiste valvurid palusid erinevatel vabaühendustel sõnastada kandidaatidele ühe oma valdkonnas olulise küsimuse. Palusime sellele vastata ühel partei poolt valitud kandidaadil igast erakonnast ning üksikkandidaatidel. Seatud tähtajaks laekunud vastuseid palusime kommenteerida nii küsinud vabaühendusel kui Eesti Väitlusseltsil.

 • foto
  Mida arvavad europarlamendi kandidaadid diskrimineerimiskeelust
  2014

  Valimiste valvurid palusid erinevatel vabaühendustel sõnastada kandidaatidele ühe oma valdkonnas olulise küsimuse. Palusime sellele vastata ühel partei poolt valitud kandidaadil igast erakonnast ning üksikkandidaatidel. Seatud tähtajaks laekunud vastuseid palusime kommenteerida nii küsinud vabaühendusel kui Eesti Väitlusseltsil.

 • foto
  Kas metsaressursside kasutus peaks olema kogu EL-is üheselt reguleeritud
  2014

  Valimiste valvurid palusid erinevatel vabaühendustel sõnastada kandidaatidele ühe oma valdkonnas olulise küsimuse. Palusime sellele vastata ühel partei poolt valitud kandidaadil igast erakonnast ning üksikkandidaatidel. Seatud tähtajaks laekunud vastuseid palusime kommenteerida nii küsinud vabaühendusel kui Eesti Väitlusseltsil.

 • foto
  Valimiste valvurite autahvel: kes rikkusid valimistava ja kes käitusid eeskujulikult
  2014

  Valimistsükli suhtelist rahulikkust näitab fakt, et tavapäraste iganädalaste "autahvlite" asemel panid viimase kuu jooksul toimuval silma peal hoidnud valimiste valvurid kokku vaid ühe edetabeli. Erinevalt eelmistest kordadest loetlesid valvuritena tegutsenud Urmo Kübar, Margo Loor, Toomas Mattson, Anna Karolin, Ülle Madise ja Sergei Metlev lisaks silmapaistvamatele valimistava rikkumistele üles ka valimistsükli positiivsed jooned. Järjestus ja kommentaarid on läbilõige valvurite seisukohtadest ega peegelda tingimata kõigi ühist arvamust.

 • foto
  Kuidas kavatsevad europarlamendi kandidaadid kodanikke otsustusprotsessidesse kaasata
  2014

  Valimiste valvurid palusid erinevatel vabaühendustel sõnastada kandidaatidele ühe oma valdkonnas olulise küsimuse. Palusime sellele vastata ühel partei poolt valitud kandidaadil igast erakonnast ning üksikkandidaatidel. Seatud tähtajaks laekunud vastuseid palusime kommenteerida nii küsinud vabaühendusel kui Eesti Väitlusseltsil.

 • foto
  Kuidas muudaks europarlamendi kandidaadid elu arengumaades inimväärsemaks
  2014

  Valimiste valvurid palusid erinevatel vabaühendustel sõnastada kandidaatidele ühe oma valdkonnas olulise küsimuse. Palusime sellele vastata ühel partei poolt valitud kandidaadil igast erakonnast ning üksikkandidaatidel. Seatud tähtajaks laekunud vastuseid palusime kommenteerida nii küsinud vabaühendusel kui Eesti Väitlusseltsil. 

 • foto
  Toomas Mattson: tõeuputus Tallinnas
  2014

  Riigikontrolli avalike suhete juht ja valimiste valvur Toomas Mattson kirjutab sellest, kuidas Keskerakond kasutab "juhuslikult" linna raha europarlamendi valimiste eel oma kandidaatide ja teemade esile tõstmiseks.

 • foto
  EL ja NATO peaks tihedamat koostööd tegema
  2014

  Valimiste valvamises osalevad sel kevadel sisulise diskussiooni rikastamise eesmärgil ka erinevad Eesti vabaühendused. Nad annavad oma valdkonda silmas pidades nõu, millele peaks valija oma häält andes tähelepanu pöörama. Valimiste ühe võtmeteema, julgeoleku seisukohast kõige olulisemad punktid toob välja Eesti NATO ühing.

 • foto
  Põllumajandus EL-is: vaja on võrdseid konkurentsitingimusi koos riiklike eripärade arvestamisega
  2014

  Valimiste valvamises osalevad sel kevadel sisulise diskussiooni rikastamise eesmärgil ka erinevad Eesti vabaühendused. Nad annavad oma valdkonda silmas pidades nõu, millele peaks valija oma häält andes tähelepanu pöörama. Ühel liidus enim poleemikat tekitanud teema, põllumajanduse, seisukohast olulisemad punktid toob välja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

 • foto
  ENL: Kuidas kaasata noori Euroopa tasandi otsustusprotsessidesse?
  2014

  Valimiste valvamises osalevad sel kevadel sisulise diskussiooni rikastamise eesmärgil ka erinevad Eesti vabaühendused. Nad annavad oma valdkonda silmas pidades nõu, millele peaks valija oma häält andes tähelepanu pöörama. Noorte jaoks olulisi küsimusi avab Eesti Noorteühenduste Liit (ENL).

 • foto
  ELF: Euroopa Parlament kaitsku liigirikkust
  2014

  Valimiste valvamises osalevad sel kevadel sisulise diskussiooni rikastamise eesmärgil ka erinevad Eesti vabaühendused. Nad annavad oma valdkonda silmas pidades nõu, millele peaks valija oma häält andes tähelepanu pöörama. Omapoolseid võtmeteemasid jagab Eestimaa Looduse Fond.

 • foto
  Eesti Inimõiguste Keskus: eurosaadikud tegelegu võrdse kohtlemise, põgenike ja andmekaitsereformiga
  2014

  Valimiste valvamises osalevad sel kevadel sisulise diskussiooni rikastamise eesmärgil ka erinevad Eesti vabaühendused. Nad annavad oma valdkonda silmas pidades nõu, millele peaks valija oma häält andes tähelepanu pöörama. Kolm kõige olulisemat inimõigustega seotud teemat toob välja Eesti Inimõiguste Keskus.

 • foto
  Valija peaks eurosaadikute tegemistel Bürsselis silma peal hoidma
  2014

  Valimiste valvamises osalevad sel kevadel sisulise diskussiooni rikastamise eesmärgil ka erinevad Eesti vabaühendused. Nad annavad oma valdkonda silmas pidades nõu, millele peaks valija oma häält andes tähelepanu pöörama. Kolm soovitust annab siin kodanikuühiskonna ning osalusdemokraatia arendamisega tegelev Avatud Eesti Fond.

 • foto
  Europarlamendi kandidaatidel soovitatakse vaadata Aafrika poole
  2014

  Valimiste valvamises osalevad sel kevadel sisulise diskussiooni rikastamise eesmärgil ka erinevad Eesti vabaühendused. Nad annavad oma valdkonda silma pidades nõu, millele peaks valija oma häält andes tähelepanu pöörama. Esimesena toob kolm olulist punkti välja Arengukoostöö Ümarlaud.

 • foto
  Urmo Kübar: valimiskampaania või lasteaed?
  2014

  Reformierakond astub täna avaldatud reklaamiga samale rajale, mida IRL juba tallas, sidudes konkurendi - Keskerakonna esinumbri Edgar Savisaare - ühemõtteliselt Putini ja Kremliga kui Eestile ohtliku valikuga, ning pakkudes ennast välja Eesti-sõbraliku alternatiivina. Ka pildikeel on mõlemal äärmuseni lihtsustatud, samamoodi kujutavad head ja halba oma joonistustel algklasside õpilased.

 • foto
  IRL ei nõustu hinnanguga hea valimistava rikkumisest
  2014

  Isamaa ja Res Publica Liidu silmis on erakonna Euroopa Parlamendi valimiskampaania puhul õigustatud Edgar Savisaare kujutise kasutamine oma sõnumi illustreerimiseks.

 • foto
  Valimiste valvur: IRL rikkus selgelt head valimistava
  2014

  Euroopa Parlamendi valimiskampaania on käivitunud üldjoontes mõõdukalt ja tagasihoidlikult. Jõuliselt ja negatiivselt paistab aga silma valimistava selgelt rikkunud IRL, kelle järelhaagis rikkus lausa mitut valimistava sätet: konkreetsele isikule (ehk Edgar Savisaarele) ja negatiivsusele keskenduv kampaania ning valijate hirmutamine (eriti keerulisel julgeolekupoliitilisel ajal).

 • foto
  Valimiste valvurid alustavad tööd
  2014

  Sel nädalal alustavad taas tööd hea valimistava valvurid, kes hoiavad silma peal Euroopa parlamenti kandideerivate poliitikute valimiskampaaniatel. Valvurite kokkuvõtteid ja märkusi saab lugeda Eesti Rahvusringhäälingu valimisteportaalist valimised.err.ee.